Google+ Followers

quarta-feira, 15 de outubro de 2014

IZIMPAWU inyanga UNKULUNKULU entendeni IZANDLA ZAKHO


IZIMPAWU inyanga UNKULUNKULU entendeni IZANDLA ZAKHO

Agcine , ukuthi inyanga enqunywa ngokuthwasa kwenyanga seluphelile umjikelezo oyinyanga :
4 izigaba x amasonto 7

Futhi ukuthi uthando lukaNkulunkulu ( uBaba ) kwakho

4 ( Love ) x 7 ( Baba )

Umphumela uhlale 28

Manje bheka zezandla zakho


With uqhekeko 28 wanezela ku iminwe yakho, ubale ngokwakho .

Izandla zakhe ayehloselwe ukudumisa uNkulunkulu .